Välkommen
Naturbilder
Lokal historik
forts. på historien

Herrgård, c:a 3 km SO Svedala (Svedala kn, Skåne län). Kartblad 2DSV (RK)=:X=6154187, Y=1340192)

Vi befinner oss verkligen på historisk mark. 1,6 km NO om gården ligger Lindholmens borgruin som, jämte Kärnan i Helsingborg, var de viktigaste fästena i Skåne under medeltiden. Arkeologiska fynd och skriftliga källor visar på tiden omkring 1300 som Lindholmens anläggningstid.

Lindholmen var en kunglig borg under Valdemar Atterdags regeringstid (1340-1375). Hans dotter Margareta (kung Byxlös), regent över Danmark, Sverige och Norge, är kanske den mest namnkunniga på borgen.


En dansk här besegrade i slaget vid Åsle, i närheten av Falköping i februari 1389, kung Albrekt av Mecklenburgs trupper. Kung Albrekt och hans son Erik blev tillfångatagna och satt fångna på Lindholmen.

På försommaren 1395 inleddes fredsförhandlingarna. Drottning Margareta och Nordens 3 ärkebiskopar och 9 biskopar, ett stort antal riddare och väpnare samt Hansan, som representerades av borgmästare och rådmän från Lübeck, Stralsund och Danzig, förhandlade med en mecklenburgs delegation under ledning av hertig Johan av Mecklenburg och den 17 juni 1395 slöts freden.

För den som vill veta mera hänvisas till boken Svedala genom tiderna, ISBN 91-7260-637-1 samt Riksarkivets diplomatarium .

Senast uppdaterad
2009-06-01 16:22